เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์
จึงเป็นบ่อเกิดของน้ำตกหลายแห่ง มีชายหาดและปะการังที่สวยงามอยู่ทั่วไป

Welcome to kohchangphetcharattravel.com


บริการจัดนำเที่ยวเกาะช้าง
เป็นหมู่คณะ, กรุ๊ปเหมา, ประชุมสัมนา


30/2 หมู่ 3 คลองสน ต.เกาะช้าง
อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
Tel. 085-9538482 , 089-9399302
Fax. 039-555162

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 13/01157


โปรแกรมทัวร์ราคาพิเศษ

ท่องทะเลเกาะช้างตราด 3 วัน 2 คืน

พักห้องละ 4 ท่านเพียง ท่านละ 3,200 บาท
พักห้องละ 2 ท่านเพียง ท่านละ 3,500 บาท

รายละเอียด >>
บริการจองห้องพัก


Grand cabana


Klong prao Resort


Magic Resort