อ่านทั้งหมด
Fantasy comic! 15.05.2000
สีอคริลิกบนกระดาษ (A4)

ชีวิตและจิตใจ
ผู้แต่ง รพินทรนาถ ฐากูร
(Robindronath Thakur)
(7 พฤษภาคม 2404 - 7 สิงหาคม 2484) "คุรุเทพ" กวีชาวอินเดีย ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ประจำปี ค.ศ. 1913 และนับเป็นชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รับรางวัล
อ่านทั้งหมด Click!
................................................
Drawing 2007
Digital art by teblet (6x8)
................................................
Illustration 2000-2007
ภาพประกอบ (รวมผลงาน)
เทคนิค : drawing, poster color, ink on paper, colored pencil, acrylic on paper.
................................................
All design 2000-2007
(รวมผลงาน) Digital art, graphic design, model, photo.

Website
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Flash
[1]   [2]   [3]  

Logo

Banner

Packages
[1]   [2]  

ฉลากสินค้า

3D
[1]   [2]  

ป้ายร้าน
Printing
ออกแบบสิ่งพิมพ์

  ใบปลิว
  โปสเตอร์
  หนังสือ
เกาะช้าง
Travel Gallery
สะพายกล้องท่องเที่ยว
Client
ลูกค้า

  SOKI   sample
  Idy Living   sample
  Pro GSM Tool    sample
  Peter Hand   sample
  Hongkong Noodle   sample
  JKN Furniture   sample

2015 © www.artinsign.com