ราคานามบัตร

*ราคาต่อใบจะลดลงเมื่อสั่งจำนวนมากขึ้น

*ระยะเวลาพิมพ์ 7 วัน(รวมเสาร์อาทิตย์)

*ใบเสนอราคาแบบเต็ม และตัวอย่างกระดาษ โปรดติดต่อ info@artinsing.com


กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

001
PVC
 
200
แกรม

1
หน้า

1

500

5.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

2
 หน้า

1

800

8.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

002
การ์ดอาร์ต
 
210
แกรม

1
หน้า

1

500

5.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

2
 หน้า

1

800

8.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

003
ลายกอล์ฟ
 
210
แกรม

1
หน้า

1

500

5.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

2
 หน้า

1

800

8.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

004
งาช้าง
 
250
แกรม

1
หน้า

1

500

5.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

2
 หน้า

1

800

8.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

005
ลายผ้า
 
190
แกรม

1
หน้า

1

500

5.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

2
 หน้า

1

800

8.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

006
ลายผิวส้ม
 
190
แกรม

1
หน้า

1

500

5.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

2
 หน้า

1

800

8.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

009
การ์ดอาร์ต
เคลือบพลาสติกเงา
 
210
แกรม

1
หน้า

1

800

8.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

2
 หน้า

1

900

9.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

010
การ์ดอาร์ต
เคลือบพลาสติกด้าน
 
210
แกรม

1
หน้า

1

800

8.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

2
 หน้า

1

900

9.0

2

Please contact
info@artinsign.com

5

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

011
Spot UV
(เคลือบเงาได้
หน้าเดียว)

 
210
แกรม

1
หน้า

(ขั้นต่ำ 200 ใบ)

2

1,200

6.0

5

Please contact
info@artinsign.com

10

2
 หน้า

(ขั้นต่ำ 200 ใบ)

2

1,400

7.0

5

Please contact
info@artinsign.com

10

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

012
PVC
Member Card
 
450
แกรม

1
หน้า

(ขั้นต่ำ 500 ใบ)

5

3,000

6.0

10

Please contact
info@artinsign.com

50

2
 หน้า

(ขั้นต่ำ 500 ใบ)

5

4,000

8.0

10

Please contact
info@artinsign.com

50

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

013
สติ๊กเกอร์
กระดาษ

1
หน้า

5

2,000

4.0

10

Please contact
info@artinsign.com

20

30

50

 (ขั้นต่ำ 500 ใบ)

กระดาษ

พิมพ์

กล่อง

รวม

ใบละ

013
สติ๊กเกอร์
PVC

1
หน้า

5

2,500

4.5

10

Please contact
info@artinsign.com

20

30

50

 (ขั้นต่ำ 500 ใบ)

Copyright © 2009 All rights reserved. www.artinsign.com